1+1 dan koncepcija seminara za interne auditore

18-05-20

Kako bi smo što bolje razjasnili koncept 1+1 seminara koje smo krenuli provoditi i s kojima ćemo nastaviti u budućnosti pripremili smo video sa objašnjenjem.

Tablično pogledajte aktivnosti:

Dan

Opis

Zadaci

0

Uvod u sustave upravljanja

ISO 19011

Interni audit

Proučavanje materijala koji su ranije dostavljeni

Izrada vježbi

Nulti dan služi kako bi se postigle određene kompetencije za lakše shvaćanje predavanja

Upoznavanje sa ISO rječnikom, procesnim pristupom i neprekidnim krugom poboljšavanja.

Nakon proučenih materijala i ispunjenih vježbi polaznik seminara dostavlja materijale na prvi dan seminara.

1

Zahtjevi norme

Obuhvaća zahtjeve norme

Predavači objašnjavaju svaki zahtjev norme kroz primjere u organizacijama sličnim onima od polaznika seminara

Vježbe izrade dokumentacije glavnih zahtjeva za normu koja je tema seminara

Interakcija sa polaznicima seminara i otvorena pitanja polaznika

Prednosti:

- bolja priprema za glavni dio seminara

- manje potrošenog vremena

- lakše razumijevanje seminara

- smanjeni troškovi

 

Kontaktirajte nas...