Edukacija

 
 

Seminari URS ADRIATICA

URS ADRIATICA organizira seminare otvorenog tipa po svim normama po kojima pružamo usluge certifikacije.
U osam godina rada kroz naše edukacije prošlo je više od 500 zadovoljnih polaznika.
Seminari su temeljeni na praktičnim primjerima, što polaznicima značajno pomaže u razumijevanju zahtjeva normi i njihovoj primjeni u svakodnevnom radu.

Seminar za interne auditore

Dostupne edukacije: 8

Seminar o zahtjevima normi

Dostupne edukacije: 1

Kontaktirajte nas...