Politika

Izjava o politici

BM-03 ~ Politika kvalitete - travanj 2017. - United Registrar of Systems (Holdings) Ltd.

URS upravlja shemama certificiranja kako bi zadovoljio potrebe svojih kupaca i dioničara, uz istovremeno zadoljavanje općih zahtjeva regulatornih tijela koja daju akreditaciju.

Uz to, menadžment najviše razine:

• razumije važnost nepristrasnosti i neovisnosti u provođenju aktivnosti certificiranja sustava upravljanja;

• upravlja sukobom interesa i

• osigurava objektivnost sustava upravljanja, osoblja, aktivnosti inspekcije i certificiranja proizvoda.

U tu svrhu, politika URS-a je:

• Održavati akreditaciju za aktivnosti certificiranja u skladu sa zahtjevima ISO 17021, ISO 17024 i ISO 17065 (i drugim akreditacijskim kriterijima prema potrebi) i bilo kojim posebnim zahtjevima IAF-a, uključujući najnovije IAF / EA smjernice

• Osigurati da se auditi provode u skladu s našim opsegom akreditacije i u skladu sa zahtjevima ISO 19011, te da uključuju i provođenje audita vezanih uz društvenu odgovornost (SEDEX)

• Ponuditi uslugu prema našim mogućnostima, koja je neovisna i nepristrana, a smatra se da je poštena, cjenovno konkurentna i visokog integriteta

• Poduzeti kontinuirano poboljšavanje načina poslovanja i usluga koje nudimo

• Osigurati da je naše osoblje u potpunosti obučeno za svoje uloge, da razumije filozofiju URS-a i radi u skladu s postupcima utvrđenim u URS poslovnim priručnicima i povezanim dokumentima.

U tu svrhu, politika nepristranosti URS-a

U svakom trenutku, United Registrar of Systems (URS), bilo kao Holding ili bilo koji od njegovih lokalnih ureda, postupat će nepristrano i promicati održivu praksu u svim poslovnim aktivnostima prilikom obavljanja:

• Audita vezanih uz društvenu odgovornost (SEDEX)

• Aktivnosti procjene

• Aktivnosti certificiranja

Nepristrasnost se procjenjuje formalnim postupkom, uključujući procjenu rizika, kako bi se osiguralo da zaposlenici URS-a, vanjski suradnici ili partneri preuzimaju svoje dužnosti u interesu tvrtke i klijenta, a da njihove dužnosti nisu ugrožene, pod utjecajem ili izvršene pod prijetnjama ili drugim vanjskim utjecajima koji mogu utjecati na proces odlučivanja.

URS nudi svoje usluge svim organizacijama bilo koje veličine koje djeluju u okviru akreditiranog područja, bez diskriminacije i preduvjeta. URS ne provodi skrivenu diskriminaciju ubrzavanjem ili odgađanjem prijava. Nema financijskih razmatranja, osim neplaćanja računa, koje će uzrokovati kašnjenje ili otkazivanje certifikata.

Opći i pojedinačni ciljevi

Opći i pojedinačni ciljevi URS Holdings nisu se promijenili od početnog osnivanja tvrtke, a to su:

1. Biti međunarodni pružatelj usluga upravljanja rizikom u vezi s takvim aktivnostima kao što su auditiranje sustava upravljanja, certificiranje, inspekcija i druge srodne usluge upravljanja rizikom.

2. Ponuditi širok spektar djelovanja u okviru gore navedenih uslužnih aktivnosti u nastojanju da iste klijentima budu dostupne po principu „One-Stop-Shop“.

3. Nuditi usluge integritetom demonstracijoe akreditacije od strane nadležnih tijela koje su imenovala nadležna državna tijela.

Upozorenje klijentima

U skladu s našom politikom, općim i pojedinačnim ciljevima, podržavamo načela akreditacije kako bi se osiguralo da ono što radimo temelji na međunarodno dogovorenim pravilima za certifikaciju i ponosimo se svojom transparentnošću u načinu na koji djelujemo.

Neka certifikacijska tijela nemaju niti jedan oblik akreditacije ili nemaju akreditaciju koju međunarodno priznaju vlade ili njihova imenovana tijela.

Uvijek provjerite je li certifikacijsko tijelo s kojim želite raditi akreditirano od strane odgovarajućeg tijela i člana Međunarodnog akreditacijskog foruma (IAF) i potpisnika Multilateralnog sporazuma (MLA).

Za više informacija obratite se UKAS-u u Velikoj Britaniji i zabilježite primjere takvih upozorenja Vlade Velike Britanije - pogledajte njihov izvadak putem BIS-a koji upućuje na takva upozorenja, kao što su:

"BIS je nadalje savjetovao predstavničke organizacije za certificiranje u Velikoj Britaniji da:

Akreditacija" u smislu Uredbe može se dobiti (u Velikoj Britaniji) samo od Službe za akreditaciju Ujedinjenog Kraljevstva (UKAS) na temelju Uredbe.

Stoga, bilo koja organizacija koja sugerira da je akreditirana u smislu Uredbe, ako nije vjerojatno je da će biti kriva za prekršaj pod zaštitom poslovanja od pogrešnih marketinških propisa 2008 (statutarni instrument 2008/1276).

Tijela za ovjeravanje ili predstavničke organizacije trebale bi te slučajeve uputiti na Trgovinske standarde ili Ured za poštenu trgovinu u prvom redu."

Kontaktirajte nas...