Akreditacije

URS Holdings nudi akreditirane usluge certificiranja širom svijeta putem URS-a. Svaka akreditirana usluga certificiranja slijedi jedinstveni sustav upravljanja kojim upravljaju zasebna pravna tijela unutar URS grupe.

 

Međunarodni akreditacijski forum (IAF) svjetska je udruga Akreditacijska tijela za ocjenu sukladnosti i drugih tijela zainteresirana za ocjenu sukladnosti u područjima sustava upravljanja, proizvoda, usluga, osobnih i drugih sličnih programa ocjene sukladnosti. Akreditacije koje posjeduje URS provode tijela za akreditaciju koja su članovi IAF-a.

 

Tijela za akreditaciju za URS certifikate:

 

UKAS (United Kingdom Accreditation Service) daje URS Certification akreditaciju za certifikaciju po normama  ISO 9001, 14001, 45001,   20000, 27001, 22000, 13485 i dr. Imenovano pravno tijelo je United Registrar of Systems Ltd., United House, 4 Hinton Road,  Bournemouth, United Kingdom.  Za više detalja molimo Vas da kontaktirate URS na info@urs-holdings.com ili na stranicama akreditacijskog tijela.

 

 

 

IATF (International Automotive Task Force) je odobrila URS  kao akreditirano rijelo za certifikaciju u automobilskoj industriji prema ISO/TS 16949 - IATF 16949 normi. Imenovano pravno tijelo je United Registrar of Systems Ltd., United House, 4 Hinton Road,  Bournemouth, United Kingdom.  Za više detalja molimo Vas da kontaktirate URS na info@urs-holdings.com ili na stranicama akreditacijskog tijela.

 

NABCB (The National Accreditation Board for Certification Bodies) je indijsko akreditacijsko tijelo, URS Holdings odabrao je NABCB zbog njegovog sve većeg značaja na azijskom tržištu i posebno u Indiji. Nositelj akreditacije je URS Certification Ltd., F-3, Sector 6, Noida, NCR- Delhi, India, povezano s NABCB shemama i akreditacijom. Za više detalja kontaktirajte URS Holdings na info@urs-holdings.com ili web stranicu akreditacijskog tijela.

 

 

 

DAC (Dubai Accreditation Center) je akreditacijska agencija za Dubai. URS Holdings odabrao je DAC za akreditaciju jer je Vlada Dubaija postavila zahtjev da sve kompanije koje proizvode ili pripremaju hranu moraju biti certificirane po HACCP shemi ili ISO 22000. Nositelj akredotacije je URS ME FZC, P.O.Box 7871, SAIF Zone, Sharjah, United Arab Emirates, povezano s DAC shemama i akreditacijom. Za više detalja kontaktirajte URS Holdings na info@urs-holdings.com ili web stranicu akreditacijskog tijela.

 

 

EGAC (Egyptian Accreditation Council - http://www.egac.gov.eg/) je akreditacijsko tijelo u Egiptu koje je URS Holdings odabrao zbog sve veće važnosti na egipatskom tržištu. Nositelj akreditacije je URS Egypt, 20 Palestine Street, 10th floor El Maadi, Cairo, Egypt, povezano s  EGAC shemom i akreditacijom. Za više detalja kontaktirajte URS Holdings na info@urs-holdings.com ili web stranicu akreditacijskog tijela. 

 

 


SAC (Singapore Accreditation Council) je akreditacijsko tijelo u Singapuru koje je URS Holdings odabrao zbog sve veće važnosti na singapurskom tržištu. Nositelj akreditacije je URS Far East Pte Ltd, 7500A Beach Road #06-323, The Plaza, Singapore, povezano sa SAC shemama i akreditacijama. Za više detalja kontaktirajte URS Holdings na info@urs-holdings.com ili web stranicu akreditacijskog tijela. 

 

DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) je akreditacijsko tijelo u Njemačkoj, koje odobrava URS certification u području normi ISO 50001 Upravljanje energijom i ISO 28000 Sigurnosni sustav upravljanja za lanac opskrbe. Nositelj akreditacije za norme ISO 50001 i ISO 28000 je United Registrar of Systems GmbH, Freiberger Str. 39, 01067 Dresden, Germany, povezane s DAkkS sustavima akreditacije. Za više detalja kontaktirajte URS Holdings na info@urs-holdings.com ili web stranicu akreditacijskog tijela.

 

DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) je akreditacijsko tijelo u Njemačkoj, koje odobrava URS certification u području GMP+ FSA Feed Safety Assurance. Nositelj akreditacije za norme GMP+ FSA Feed Safety Assurance je United Registrar of Systems GmbH, Freiberger Str. 39, 01067 Dresden, Germany, povezane s DAkkS akreditacijom. Za više detalja kontaktirajte URS Holdings na info@urs-holdings.com ili web stranicu akreditacijskog tijela.

 

INAB (Irish National Accreditation Board) priznaje URS za pružanje akreditirane certifikacije proizvoda. Nositelj akreditacije je United Registrar of Systems Products Limited, United House, Phoenix House, Monahan Road, T12H1XY  Cork, Republic of Ireland. Za više detalja molimo Vas da kontaktirate URS na info@urs-holdings.com ili na stranici akreditacijskog tijela. https://www.inab.ie/About-Accreditation/Accreditation-Symbol/

 

TAF (The Taiwan Accreditation Foundation  -https://www.taftw.org.tw) jedino je tijelo u Taiwanu prepoznato od vlade za akreditaciju ocjene sukladnosti sa međunarodnim normama. URS Holdings odabralo je TAF za akreditaciju jer je tajlandska BSMI postavila zahtjev za sve tvrtke koje žele svoje proizvode imati certificirane po CNS oznaci ili zakonsku inspekciju proizvoda.

Nositelj akreditacije je URS Taiwan Ltd., 7F.-9, No. 20, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan (R.O.C.), prema TAF shemama i akreditacijama. Za više detalja molimo Vas da kontaktirate URS Holdings na info@urs-holdings.com ili na stranici akreditacijskog tijela.

Kontaktirajte nas...