ISO 22301 - Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja

Ukratko

Certifikacija po ovoj normi primjenjiva je na sve organizacije. Ova norma pomaže organizacijama da lakše upravljaju strategijom i realizacijom procesa unutar organizacije te se pripremile za neželjene događaje, smanjile utjecaj neželjenih događaja ili ih u potpunosti izbjegle.

Opis

ISO 22301 (bivši BS 25999) daje zahtjeve na sustav upravljanja kontinuiteta poslovanja. Njegov cilj je da se spriječe izvanredne situacije, a time se štiti organizacija od nemogućnosti isporuke svojih proizvoda i usluga.
Certifikat ISO 22301 daje povjerenje da organizacija ima sustave i kontrole kako bi se spriječile neželjene pojave i da se može nositi sa svim situacijama koje se mogu pojaviti, te omogućiti brzi povratak u redovito poslovanje, nakon pojave akcidenta.

Certificirane organizacije mogu se promovirati kao nositelji certifikata u svojim promotivnim materijalima i mogu besplatno koristiti logotip URS certifikata.

Zašto ISO 22301 - Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja?
  • osigurava kontinuitet proizvodnje i pružanja usluga i smanjuje utjecaj pojave incidenata i kvarova
  • povećava kredibilitet organizacije za partnere i kupce
  • osigurava usklađenost sa zakonom, ugovornim ili kupčevim zahtjevima
  • donosi uštede na premijama osiguranja

Kontaktirajte nas...